callduck อุบลราชธานี ตุ๋นโล้ Large

ฟาร์มเป็ด Call duck อุบลราชธานี ณ สวนจรัญ อ้อยอินทรีย์

ที่สวนจรัญ อ้อยอินทรีย์ เรามีฟาร์มเป็ด call duck เกรด A  สีขาว ตัวพ่อแม่พันธุ์ ซื้อมาจากฟาร์มที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ 100% เราเลี้ยงแบบปล่อย เพราะสวนของเราเป็นสวน อินทรีย์ ไม่มีสารเคมี ปล่อยให้น้อง เป็ด ได้เล่นน้ำ หาหอย ปู ปลา กินอย่างสบายใจ  น้องเป็ดจึงอารมณ์ดี เราให้แม่เป็ดฟักไข่เอง เพราะเราเชื่อว่า ความรักจากแม่เป็ดจะส่งไปถึงลูกๆ ของมัน เป็ดพ่อพันธุ์ ของเราตั้งชื่อให้ว่า "โล้" ส่วนแม่พันธุ์ เราตั้งชื่อให้ว่า "ตุ๋น"  ค้นหาความน่ารักของเขาได้ที่แฮทแท็ก #ตุ๋นโล้callduck หลังจากเราได้เลี้ยง ได้พบความน่ารักของ callduck อาหารเมนูเป็ด ก็ถูกตัดออกไปจากเมนูกับข้าวของเราเลย  น่ารักขนาดนี้ จะกินลง ได้ไงเนอะ :-) ติดกล้องดูพฤติกรรม ความน่ารักของเป็ด call duck เราได้ติดกล้องเพื่อติดตามดูพฤติกรรมของเป็ด callduck และเห็นว่า น้องเป็ดมีความน่ารัก โดยเฉพาะตอนที่เป็ดตัวเมีย (ตุ๋น) วางไข่ เป็ดตัวผู้(โล้) จะค่อยมายืนใกล้ๆ คอยเฝ้าอยู่ไม่ห่าง บางครั้ง โล้ก็จะช่วยกลับ(พลิก) ไข่ (การกลับไข่จะช่วยให้ไข่ฟักเป็นตัว) ลองดูคลิป ด้านล่างดูความน่ารักของน้อง กันครับ เป็ดตัวผู้ ช่วยพลิกไข่ให้เป็ดตัวเมีย @thonglakjanyakorn #ตุ๋นโล้callduck #callduck ♬ I Love You Daddy - The Kiboomers @thonglakjanyakorn #ตุ๋นโล้callduck #callduck ♬ At My Worst - Pink Sweat$ สำหรับท่านใดสนใจอยากได้น้องเป็ด callduck ไปเลี้ยง ติดต่อได้ที่เบอร์โทร 092-5968978 เป็ดที่นี่ ได้รับความรักจากทั้งแม่พ่อเป็ด และคนเลี้ยงด้วยนะ โทรมาคุยกันก่อน อยากให้คนที่รักเป็ดจริงๆ ไปเลี้ยง แม่ตุ๋น กับ พ่อโล้ พฤษภาคม 2565 ลูกของ แม่ตุ๋น กับ พ่อโล้ หากต้องการมาดูตัว สามารถโทรมานัดวัน เพื่อเข้ามาดูที่ฟาร์มเราได้ที่ สวนจรัญ อ้อยอินทรีย์ ตาม Google Map มาได้เลยครับ @thonglakjanyakorn #callduck #ตุ๋นโล้callduck ♬ Animal baby - 上野燿
Black soldier fly แมลงวันลาย

ประโยชน์ แมลงวันลาย (Black soldier fly)

แมลงวันลาย ( Hermetia illucens L.) หรือ Black Soldier Fly  เป็นแมลงที่ไม่เป็นพาหะนำโรค ไม่เป็นศัตรูพืชและไม่ก่อให้เกิดความรำคาญต่อชุมชน สามารถพบได้ทั่วไปในสภาพภูมิอากาศเขตร้อนและเขตอบอุ่น เมื่อตัวเต็มวัยจะมีลักษณะภายนอกคล้ายตัวต่อ ลำตัวมีสีดำ มีสีขาวให้เห็นชัดเจนที่ปลายขาทุกคู่ แมลงวันลายสามารถเจริญได้ที่อุณหภูมิระหว่าง 10- 45 องศาเซลเซียส แมลงวันลายมีการแพร่กระจายได้มากในเดือนเมษายน ถึง เดือนพฤศจิกายน โดยในเดือนเมษายนหนอนแมลงวันลายมีปริมาณน้อยและเพิ่มปริมาณมากที่สุดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนสิงหาคม เป็นช่วงฤดูฝนมีปริมาณน้ำฝนมากกว่าช่วงอื่นๆ และค่อยๆ ลดปริมาณลงในช่วงปลายฤดูฝน   วงจรชีวิตของแมลงวันลาย แบ่งเป็น 5 ระยะ คือ ระยะไข่ 3-4 วัน ระยะตัวหนอน 14-18 วัน ระยะก่อนเข้าดักแด้ ระยะดักแด้ 10-15 วัน ตัวเต็มวัยเพียง 3-4 วัน     ข้อแตกต่าง ระหว่าง แมลงวันลาย กับ แมลงวันบ้าน   แมลงวันลาย (Black soldier fly) แมลงวันบ้าน (House Fly)   ในระยะไข่  3- 4  วัน  1 วัน ระยะตัวหนอน  14 - 18 วัน  5-14 วัน ระยะดักแด้  10 - 15 วัน  3-10 วัน ตัวเต็มวัย  3 - 4 วัน  21- 28 วัน   เราจะเห็นว่า  ระยะตัวหนอน แมลงวันลาย มากกว่า แมลงวันบ้าน ทำให้ช่วยย่อยวัตถุอินทรีย์ได้มากกว่า และที่สำคัญ ระยะตัวเต็มวัย แมลงวันลายมีอายุสั้นกว่า แมลงวันบ้าน    ดังนั้น เราจะเห็นตัวแมลงวันลายในช่วง  3- 4 วันเท่านั้น ซึ่งต่างจากแมลงวันบ้านที่จะก่อความรำคาญให้เราได้นาน ถึง เกือบ 1 เดือน   [su_quote]เกลียดแมลงวันบ้าน ต้องเลี้ยงแมลงวันลาย[/su_quote] จากการศึกษาวิจัยพบว่า แมลงวันลาย สามารถควบคุมแมลงวันทั่วไปได้ โดยการปล่อยสารยับยั่งการวางไข่ ทำให้แมลงวันทั่วไปไม่เข้ามาใกล้อาณาเขต   ประโยชน์ของแมลงวันลาย ใช้หนอนแมลงวันลายกินซากและช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุ เพราะหนอนแมลงวันลายมีพฤติกรรมในการกินอาหารได้มากถึง 25-500 มิลลิกรัมต่อวัน เพื่อสะสมไขมันและโปรตีนไว้เป็นพลังงานในการดำรงชีวิตและสืบพันธุ์ เพราะในระยะโตเต็มวัยจะไม่กินอาหาร การใช้หนอนแมลงวันลายย่อยสลายเศษซากอาหารอินทรีย์วัตถุ เช่นผัก ผลไม้ อาหารเหลือ ช่วยให้การกำจัดขยะอินทรีย์มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเนื่องจากหนอนแมลงวันลายกินอาหารสะสมเป็นจำนวนมาก เมื่อทำการศึกษาพบว่า ตัวหนอนแมลงวันลายมีคุณค่าทางโภชนาการสูง พบว่ามีโปรตีน 42% , ไขมัน 35% ,พลังงาน 2,900 กิโลแคลลอรี่ต่อกิโลกรัม กรดอะมิโนและธาตุอาหารอื่นๆ จึงเป็นที่สนใจในวงการอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ เช่น เป็นอาหารไก่ ปลา หรือ หมู ประโยชน์ทางตรง และทางอ้อมของแมลงวันลายมีดังนี้ ลดค่าใช้จ่ายสำหรับอาหารสัตว์ ลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะอินทรีย์ รายได้จากการเผยแพร่องค์ความรู้ในการศึกษาดูงานและขายคู่มือ สร้างรายได้เป็นอาชีพเสริมเกษตร/ผู้ด้อยโอกาส/ลดค่า ปชส. ลดการเกิดภาวะโลกร้อน ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการกำจัดขยะอินทรีย์ไม่ถูกหลักสุขาภิบาล พัฒนาอาชีพเสริมสำหรับเกษตรกร/ผู้ด้อยโอกาส สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในประเด็น BCG in Action BCG in Action/Zero Waste ที่มุ่งเน้นไปที่แหล่งโปรตีนทางเลือกใหม่จากแมลง และการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   [su_box title="รู้หรือไม่ว่า"]หนอนแมลงวันลาย สามารถย่อยขยะอินทรีย์ได้สูงถึง ร้อยล่ะ 70 มากกว่าใส้เดือนดิน ประมาณ 5 เท่า[/su_box]   CR: https://www.lib.ku.ac.th/2019/index.php/research-support/info-deedee/1291-hermetiaillucens https://www.marang168.com
สวนจรัญ อ้อยอินทรีย์ บ้านดิน 1 1

สร้างบ้านดิน 2 ชั้น รับประกันโครงสร้าง 1,000 ปี

บ้านดิน 2 ชั้น สวนจรัญ อ้อยอินทรีย์ อุบลราชธานี 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ