สวนจรัญ อ้อยอินทรีย์

สวนจรัญอ้อย อินทรีย์ อยู่ใน ตำบล ตบหู อำเภอเดชอุดม อุบลราชธานี สวนทำเกษตรแบบผสมผสาน จากเดิม เป็นท้องนา ทำนาปีละครั้ง เปลี่ยนมาเป็น ทำเกษตรปลูก อ้อย สุพรรณบุรี 50 แบบอินทรีย์ ปลอดสารพิษ ใช้ทำน้ำอ้อยสด รับประทาน ขายตามตลาดนัดหมู่บ้านต่างๆ ในพื้นที่ ตำบล ตบหู และตำบลแก้ง

สวนจรัญ อ้อยอินทรีย์

ในพื้นที่สวนคุณจรัญได้ ปลูกต้นไม้ หลากหลายพันธุ์  มีสระน้ำเลี้ยงปลาและ ใช้รดต้นไม้  ปลูกข้าว เลี้ยง เป็ด ไก่ และควาย

เลี้ยงควาย

 

 

บ้านดินสองชั้น รับประกันโครงสร้าง ใช้งานได้ 1,000 ปี

ที่ผาแต้ม อุบลฯ มี ภาพเขียนสี 3,000 ปี  ที่นี่ จะมีบ้านดิน ใช้งานต่อ อีก 1,000 ปี

สวนแห่งนี้ ต่อไป จะกลายเป็นป่า เพราะผมปลูกต้นใม้ ไว้ทั่วทั้งสวน  ป่าแห่งนี้ก็จะกลายเป็นเครื่องผลิตออกซิเจน ให้กับชนรุ่นหลัง

(คำพูดของคุณจรัญ ตอนให้สัมภาษณ์)

สวนจรัญ อ้อยอินทรีย์ บ้านดิน 1

ทำเกษตรแบบผสมผสาน ทำให้พื้นที่ทำนาน้อยลง แต่ทำนาได้ 2 ครั้ง ปุ๋ยที่ใช้ ก็เป็นปุ๋ยธรรมชาติ จากสัตว์เลี้ยง และ แหนแดง  ผลผลิตดีกว่าเดิม 

สวนจรัญ อ้อยอินทรีย์
สวนจรัญ อ้อยอินทรีย์ บ้านดิน อุบลราชธานี
สวนจรัญ อ้อยอินทรีย์ บ้านดิน อุบลราชธานี
สวนจรัญ อ้อยอินทรีย์ บ้านดิน อุบลราชธานี
สวนจรัญ อ้อยอินทรีย์ บ้านดิน อุบลราชธานี
สวนจรัญ อ้อยอินทรีย์ บ้านดิน อุบลราชธานี
สวนจรัญ อ้อยอินทรีย์ บ้านดิน อุบลราชธานี
สวนจรัญ อ้อยอินทรีย์ บ้านดิน อุบลราชธานี
สวนจรัญ อ้อยอินทรีย์ บ้านดิน อุบลราชธานี
สวนจรัญ อ้อยอินทรีย์ บ้านดิน อุบลราชธานี
สวนจรัญ อ้อยอินทรีย์ บ้านดิน อุบลราชธานี
สวนจรัญ อ้อยอินทรีย์ บ้านดิน อุบลราชธานี
สวนจรัญ อ้อยอินทรีย์ บ้านดิน อุบลราชธานี
สวนจรัญ อ้อยอินทรีย์ บ้านดิน อุบลราชธานี
สวนจรัญ อ้อยอินทรีย์ บ้านดิน อุบลราชธานี
farmbaandin บ้านดิน 2 ชั้น อุบลราชธานี 4
farmbaandin บ้านดิน 2 ชั้น อุบลราชธานี 7
farmbaandin บ้านดิน 2 ชั้น อุบลราชธานี 3
farmbaandin บ้านดิน 2 ชั้น อุบลราชธานี 2
farmbaandin บ้านดิน 2 ชั้น อุบลราชธานี 6
farmbaandin บ้านดิน 2 ชั้น อุบลราชธานี 1

บทความแนะนำ