แหนแดง 1

ประโยชน์ แหนแดง (Mosquito fern) ปุ๋ยธรรมชาติ ที่ชาวเกษตร ต้องรู้

แหนแดง  (Mosquito fern) เป็นเฟินน้ำ ขนาดเล็ก ลอยบนผิวน้ำ

มี ชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า  อะซอลล่า (Azolla)   มี  7 สายพันธุ์   ได้แก่

 • Azolla caroliniana Willd.
 • Azolla filiculoides Lam.
 • Azolla japonica Franch. & Sav.
 • Azolla mexicana Presl
 • Azolla microphylla Kaulf.
 • Azolla nilotica Decne. ex Mett.
 • Azolla pinnata R.Br.

ในประเทศไทย มีอยู่ 2 สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์ อะซอลล่า พินนาต้า (Azolla pinnata) ซึ่งเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมในประเทศไทย กับสายพันธุ์ อะซอลล่า ไมโครฟิลล่า (Azolla microphylla) ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่กรมวิชาการเกษตร นำเข้ามาเพื่อคัดพันธุ์

ข้อมูลจากการวิจัย ของกรมวิชาการเกษตร พบว่า แหนแดง มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ สูงถึง 4.6 % ซึ่งสูงกว่าพืชตระกูลถั่วที่มีอยู่ ประมาณ 3 % เมื่อหว่านแหนแดงไปในนา 1 ไร่ จะมีผลผลิตแหนแดง 3,000 กิโลกรัม (3 ตัน) เทียบได้กับปุ๋ยยูเรีย 7-10 กิโลกรัม ซึ่งเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของข้าว

ประโยชน์ของ แหนแดง

 • ใช้ควบคุมวัชพืชในนาข้าว ลดปริมาณการใช้แทนเคมีกำจัดวัชพืช
 • ทดแทนปุ๋ยเคมี หรือลดการใช้ปุ๋ยเคมี มีต้นทุนการผลิตลดลง
 • เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดิน
 • เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยเคมี หากใช้แหนแดงร่วมกับปุ๋ยเคมีอัตราแนะนาสามารถเพิ่ม ผลผลิตข้าวได้ประมาณ 15%
 • ใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์สำหรับพืชผัก และไม้ผลอื่นๆ ได้
 • นำไปใช้เป็นอาหารสัตว์จำพวกเป็ด ไก่ ปลา และสุกรได้

 

 

CR:
https://www.technologychaoban.com/agricultural-technology/article_108676
https://th.wikipedia.org