Black soldier fly แมลงวันลาย

ประโยชน์ แมลงวันลาย (Black soldier fly)

แมลงวันลาย ( Hermetia illucens L.) หรือ Black Soldier Fly  เป็นแมลงที่ไม่เป็นพาหะนำโรค ไม่เป็นศัตรูพืชและไม่ก่อให้เกิดความรำคาญต่อชุมชน สามารถพบได้ทั่วไปในสภาพภูมิอากาศเขตร้อนและเขตอบอุ่น เมื่อตัวเต็มวัยจะมีลักษณะภายนอกคล้ายตัวต่อ ลำตัวมีสีดำ มีสีขาวให้เห็นชัดเจนที่ปลายขาทุกคู่ แมลงวันลายสามารถเจริญได้ที่อุณหภูมิระหว่าง 10- 45 องศาเซลเซียส แมลงวันลายมีการแพร่กระจายได้มากในเดือนเมษายน ถึง เดือนพฤศจิกายน โดยในเดือนเมษายนหนอนแมลงวันลายมีปริมาณน้อยและเพิ่มปริมาณมากที่สุดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนสิงหาคม เป็นช่วงฤดูฝนมีปริมาณน้ำฝนมากกว่าช่วงอื่นๆ และค่อยๆ ลดปริมาณลงในช่วงปลายฤดูฝน   วงจรชีวิตของแมลงวันลาย แบ่งเป็น 5 ระยะ คือ ระยะไข่ 3-4 วัน ระยะตัวหนอน 14-18 วัน ระยะก่อนเข้าดักแด้ ระยะดักแด้ 10-15 วัน ตัวเต็มวัยเพียง 3-4 วัน     ข้อแตกต่าง ระหว่าง แมลงวันลาย กับ แมลงวันบ้าน   แมลงวันลาย (Black soldier fly) แมลงวันบ้าน (House Fly)   ในระยะไข่  3- 4  วัน  1 วัน ระยะตัวหนอน  14 - 18 วัน  5-14 วัน ระยะดักแด้  10 - 15 วัน  3-10 วัน ตัวเต็มวัย  3 - 4 วัน  21- 28 วัน   เราจะเห็นว่า  ระยะตัวหนอน แมลงวันลาย มากกว่า แมลงวันบ้าน ทำให้ช่วยย่อยวัตถุอินทรีย์ได้มากกว่า และที่สำคัญ ระยะตัวเต็มวัย แมลงวันลายมีอายุสั้นกว่า แมลงวันบ้าน    ดังนั้น เราจะเห็นตัวแมลงวันลายในช่วง  3- 4 วันเท่านั้น ซึ่งต่างจากแมลงวันบ้านที่จะก่อความรำคาญให้เราได้นาน ถึง เกือบ 1 เดือน   [su_quote]เกลียดแมลงวันบ้าน ต้องเลี้ยงแมลงวันลาย[/su_quote] จากการศึกษาวิจัยพบว่า แมลงวันลาย สามารถควบคุมแมลงวันทั่วไปได้ โดยการปล่อยสารยับยั่งการวางไข่ ทำให้แมลงวันทั่วไปไม่เข้ามาใกล้อาณาเขต   ประโยชน์ของแมลงวันลาย ใช้หนอนแมลงวันลายกินซากและช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุ เพราะหนอนแมลงวันลายมีพฤติกรรมในการกินอาหารได้มากถึง 25-500 มิลลิกรัมต่อวัน เพื่อสะสมไขมันและโปรตีนไว้เป็นพลังงานในการดำรงชีวิตและสืบพันธุ์ เพราะในระยะโตเต็มวัยจะไม่กินอาหาร การใช้หนอนแมลงวันลายย่อยสลายเศษซากอาหารอินทรีย์วัตถุ เช่นผัก ผลไม้ อาหารเหลือ ช่วยให้การกำจัดขยะอินทรีย์มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเนื่องจากหนอนแมลงวันลายกินอาหารสะสมเป็นจำนวนมาก เมื่อทำการศึกษาพบว่า ตัวหนอนแมลงวันลายมีคุณค่าทางโภชนาการสูง พบว่ามีโปรตีน 42% , ไขมัน 35% ,พลังงาน 2,900 กิโลแคลลอรี่ต่อกิโลกรัม กรดอะมิโนและธาตุอาหารอื่นๆ จึงเป็นที่สนใจในวงการอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ เช่น เป็นอาหารไก่ ปลา หรือ หมู ประโยชน์ทางตรง และทางอ้อมของแมลงวันลายมีดังนี้ ลดค่าใช้จ่ายสำหรับอาหารสัตว์ ลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะอินทรีย์ รายได้จากการเผยแพร่องค์ความรู้ในการศึกษาดูงานและขายคู่มือ สร้างรายได้เป็นอาชีพเสริมเกษตร/ผู้ด้อยโอกาส/ลดค่า ปชส. ลดการเกิดภาวะโลกร้อน ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการกำจัดขยะอินทรีย์ไม่ถูกหลักสุขาภิบาล พัฒนาอาชีพเสริมสำหรับเกษตรกร/ผู้ด้อยโอกาส สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในประเด็น BCG in Action BCG in Action/Zero Waste ที่มุ่งเน้นไปที่แหล่งโปรตีนทางเลือกใหม่จากแมลง และการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   [su_box title="รู้หรือไม่ว่า"]หนอนแมลงวันลาย สามารถย่อยขยะอินทรีย์ได้สูงถึง ร้อยล่ะ 70 มากกว่าใส้เดือนดิน ประมาณ 5 เท่า[/su_box]   CR: https://www.lib.ku.ac.th/2019/index.php/research-support/info-deedee/1291-hermetiaillucens https://www.marang168.com
สวนจรัญ อ้อยอินทรีย์ บ้านดิน 1 1

สร้างบ้านดิน 2 ชั้น รับประกันโครงสร้าง 1,000 ปี

บ้านดิน 2 ชั้น สวนจรัญ อ้อยอินทรีย์ อุบลราชธานี 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ             
call duck เป็ด อุบลราชธานี พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ 1

ประวัติ เป็ดคอลดั้ก call duck ทำความรู้จักก่อนเลี้ยง

เป็ดคอลดั้ก  (call duck )  เป็นเป็ดพันธุ์หนึ่งที่เลี้ยงไว้เพื่อประดับตกแต่งหรือ เลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงเป็นหลัก เป็ดคอลดั้ก ดูคล้ายกับเป็ดบางสายพันธุ์ แต่มีขนาดเล็กกว่า หน้าตา น่ารัก เป็น เป็ดสวยงาม เป็ดคอลดั้ก ต้นกำเนิดมาจากประเทศ เนเธอร์แลนด์  แต่เดิม ชาวเนเธอร์แลนด์ใช้ เป็ดคอลดั้ก เป็นตัวล่อ เป็ดป่า  เพราะว่าตัวเมีย มีเสียงดัง (น่าจะเป็นที่มาของชื่อ call duck ) ถ้าเป็นบ้านเรา ก็เหมือน นกต่อ นั้นแหละ    ส่วนตัวผู้จะไม่ค่อยร้องเสียงดัง Call duck ถูกนำเข้ามาในประเทศไทย ช่วงปี 2014 มีกลุ่มผู้เลี้ยงนำเข้ามาเลี้ยงด้วย ความน่ารัก และมีนิสัยเชื่อง  ติดคน ตัวเล็ก ปากสั้น ตัวกลม  นิยมเลี้ยงไว้เป็นสัตว์สวยงาม ประดับสวน เป็ดคอลดั้ก สามารถเลี้ยงปล่อยได้ เพราะ มันกินที่ไหน มันก็จะกลับมากินที่เดิม เป็ดคอลดั้ก บินได้ ถ้าทำให้ตกใจ น้ำหนักตัวของเป็ดคอลดั้ก อยู่ที่ 570-740 กรัม (ประมาณ ครึ่งกิโลกรัม) การแบ่งเกรดเป็ดคอลดั้ก ตามลักษณะ มีดังนี้ เกรด A  ต้องมีลักษณะ  ตัวเล็ก  หัวกลม ปากสั้น เกรด B  มีลักษณะ  ตัวขนาดกลางๆ  หัวจะไม่ค่อยกลมเท่าไหร่ เกรด C  มีลักษณะ ตัวใหญ่ ปากยาว  หัวแหลม ราคาขายก็จะสูงตามลำดับเกรด ที่ สวนจรัญ อ้อยอินทรีย์ เรามีเป็ดคอลดั้ก ใครอยากมาชมความน่ารักของ น้องๆ เชิญมาเยี่ยมชมได้เลยนะครับ เป็ด callduck เสียงดังไหม ? เป็ดตัวเมีย สามารถส่งเสียงดัง ได้มากถึง 90-110 dB ลองฟังเสียง จากคลิปนี้ได้ครับ @idin159th #callduck #ตุ๋นโล้callduck ♬ เสียงต้นฉบับ - Thonglak Janyakorn - idin ราคา เป็ด call duck ซื้อขายกันเท่าไหร่ เนื่องจากเป็ด call duck เป็นเป็ดสวยงาม นิยมเลี้ยงในกลุ่มเฉพาะ ราคาที่ซื้อขายกัน มีตั้งแต่หลักพัน จนถึงหลักหมื่นบาท โดยจะแบ่งตามเกรด เกรด A จะแพงสุด ลูกเป็ด ราคาเริ่มต้นในตลาด จะอยู่ประมาณ ตัวล่ะ 2,500 บาท ถ้าเป็นเป็ดพ่อแม่พันธุ์ ขายกัน คู่หนึ่ง อยู่ราวๆ 8,000 - 20,000 บาท
แหนแดง 1

ประโยชน์ แหนแดง (Mosquito fern) ปุ๋ยธรรมชาติ ที่ชาวเกษตร ต้องรู้

แหนแดง  (Mosquito fern) เป็นเฟินน้ำ ขนาดเล็ก ลอยบนผิวน้ำ มี ชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า  อะซอลล่า (Azolla)   มี  7 สายพันธุ์   ได้แก่ Azolla caroliniana Willd. Azolla filiculoides Lam. Azolla japonica Franch. & Sav. Azolla mexicana Presl Azolla microphylla Kaulf. Azolla nilotica Decne. ex Mett. Azolla pinnata R.Br. ในประเทศไทย มีอยู่ 2 สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์ อะซอลล่า พินนาต้า (Azolla pinnata) ซึ่งเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมในประเทศไทย กับสายพันธุ์ อะซอลล่า ไมโครฟิลล่า (Azolla microphylla) ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่กรมวิชาการเกษตร นำเข้ามาเพื่อคัดพันธุ์ ข้อมูลจากการวิจัย ของกรมวิชาการเกษตร พบว่า แหนแดง มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ สูงถึง 4.6 % ซึ่งสูงกว่าพืชตระกูลถั่วที่มีอยู่ ประมาณ 3 % เมื่อหว่านแหนแดงไปในนา 1 ไร่ จะมีผลผลิตแหนแดง 3,000 กิโลกรัม (3 ตัน) เทียบได้กับปุ๋ยยูเรีย 7-10 กิโลกรัม ซึ่งเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของข้าว ประโยชน์ของ แหนแดง ใช้ควบคุมวัชพืชในนาข้าว ลดปริมาณการใช้แทนเคมีกำจัดวัชพืช ทดแทนปุ๋ยเคมี หรือลดการใช้ปุ๋ยเคมี มีต้นทุนการผลิตลดลง เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดิน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยเคมี หากใช้แหนแดงร่วมกับปุ๋ยเคมีอัตราแนะนาสามารถเพิ่ม ผลผลิตข้าวได้ประมาณ 15% ใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์สำหรับพืชผัก และไม้ผลอื่นๆ ได้ นำไปใช้เป็นอาหารสัตว์จำพวกเป็ด ไก่ ปลา และสุกรได้     CR: https://www.technologychaoban.com/agricultural-technology/article_108676 https://th.wikipedia.org